Misterio del Interior español

MISTERIO  DE  INTERIOR
1998 - 2009
97 X 60 cm.

                                                                                                         
回顧我們生活中的最重要的民事事件,最難以承認,最不值得人類物種歸咎於對一個集體認同要求合理的人的殘酷和謀殺。
他聰明的傾聽部署了力量,以消滅地下城對我們時代奴隸制的最大代表。
因為曾經有一種一致的喧囂,在批判這麼卑鄙的行為,而且從來沒有那麼多的希望與同一目標聯合起來,不確定性和痛苦就會結束。
他沒有屈服於犯罪分子的勒索。
法律得到了大膽的應用。
今天他警告說,任何對話都是保持勒索和重新武裝的騙局。
警惕內心的背叛!
什麼是貶低他們的行為的神秘?
自由佔據你的空間。

                  阿巴德博士


         
. .
241