Escalera del agua Generalife Granada

ESCALERA DEL AGUA
2000-2010
77 X 50 cm.

                                                                                                     徽章在邊界上。 滾動平台分批彷彿摩天輪
重複地把水推到水槽,給新來源增添力量。
在石頭河,磚瀑布。
潮濕,並清除目前從兩個白色的障礙之間的距離
精緻的窗簾葉子出現,在根據界定的陰影
季節。
發芽綠色,成熟的黃色,延長秋季秋季的時間。
平衡補償,聲音和顏色的絞繩。
太陽在日益增長的圈子裡管理的噴水滴。 七縷
他們緩慢地拖著他們,最後他們三人躲在後面
跳躍。
計數已經過去的時間倍數的數字。


阿巴德博士

.
.
.
242