Ayuntamiento de Granada

AYUNTAMIENTO  DE  GRANADA
1999-2005
77 X 40 cm.

                                                                                                     
有兩個在拱門和窗戶中定義的牆壁,
木材和瓷磚之間,它們是充實和充足的
維持民選官員的瘋狂活動
免費指定,反對或四年表決
這個偉大的城市的公民。
這項工作的時間
無私的議員和alcaldable,只
來源依然存在,我不知道是否用新鮮空氣,是的
試圖留下幾個鍋
毆打安達盧西亞天井廣告,其中
囓齒動物,那是吶!
沒有什麼可以看到行為的浮躁
與美麗和藝術的公職。
絆倒樹幹,他們想要他們的葉子
玉蘭和花朵來到我們的翻領,
陶醉於香氣中,與燈光混合
水聽起來安達盧西亞。

阿巴德博士

.
.
.
233